معرفی میتاپس

بهترین هدیه ما به مدیران رابطه دوستانه بین آنهاست

چه کسانی می توانند در میتاپس شرکت کنند؟

چه کسانی می توانند در میتاپس شرکت کنند؟

رئوسا و مدیران ارشد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی /  مدیران کارآفرین بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط (تولیدی و خدماتی) /  مدیران و مشاورین حوزه مدیریت، توسعه بازار و کسب و کار شامل: برنامه ریزی و استراتژیک، بازاریابی و برندینگ، منابع انسانی، مالی و حقوقی، سیستم ها و روشها و تضمین کیفیت، فناوری اطلاعات (IT) ، شبکه فروش و توزیع /  اساتید برجسته دانشگاه و سازمان های معتبر علمی و پژوهشی.

چرا باید در میتاپس شرکت کنم؟

چرا باید در میتاپس شرکت کنم؟

از تجارب موفق مدیران حاضر بهره می برم و تجارب کاربردی خودم را ارایه می دهم. شبکه دوستان کاری خود را گسترش می دهم. برای توسعه کسب و کارم با همفکری مدیران، ایده می گیرم. پتانسیل ها و قابلیت های خودم و کسب و کارم را برای ایجاد یک رابطه کاری جدید ارایه می دهم. فروش محصولم را با روابط و بازارهای جدیدی که با کمک دوستان کاری پیدا می کنم، افزایش می دهم.

میتاپس چیست؟

میتاپس چیست؟

میتاپس یک دورهمی ساده، صمیمی، دوستانه و گرم برای معرفی مدیران ارزش آفرین، گسترش شبکه دوستان کاری، هم افزایی و انتقال تجارب مؤثر در بین مدیران است.
هدف ما در میتاپس تشکیل یک خانواده بزرگ و صمیمی از مدیران کشور است. امیدواریم بتوانیم با همراهی شما کانون این خانواده را گرم نگه داریم.

آرشیو تصاویر

در میتاپس تجارب مدیران...

میتاپس یک دورهمی ساده،صمیمی، گرم و دوستانه است برای معرفی مدیران ارزش آفرین،گسترش شبکه دوستان کاری و انتقال تجارب موثر بین مدیران و هدف ما در میتاپس تشکیل یک خانواده بزرگ و صمیمی از مدیران کشور است.

Choose the best cheap jerseys at amazing prices. Always gives you the best cheap jerseys You Will Love It!.