پنجاه و چهارمین میتاپس

ضیافت افطار مدیران
میتاپس بعدی میتاپس قبلی

اسکرول کنید

گزارش تصویری پنجاه و چهارمین میتاپس

شهرام فخار، دکتر شاه حسینی، پرویز درگی، کیوان کیان

شهرام فخار؛ موسس رستوران های پدرخوب و شلتوک و آلپاچینو
دکتر پرویر درگی؛ مشاور و مدیر بازاریابی و رییس انجمن علمی بازاریابی ایران
دکتر علی شاه حسینی؛ کارآفرین و موسس زبان ملل
پرفسور کیوان کیان؛ مدرس دانشگاه و مشاور امور حقوقی کسب و کارها
دکتر سید حمید حسینی؛ رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق
سید حمید کلانتری؛ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شهرام فخار؛ موسس رستوران های پدرخوب و شلتوک و آلپاچینو

دکتر پرویر درگی؛ مشاور و مدیر بازاریابی و رییس انجمن علمی بازاریابی ایران

دکتر علی شاه حسینی؛ کارآفرین و موسس زبان ملل

پرفسور کیوان کیان؛ مدرس دانشگاه و مشاور امور حقوقی کسب و کارها

دکتر سید حمید حسینی؛ رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق

سید حمید کلانتری؛ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

Choose the best cheap jerseys at amazing prices. Always gives you the best cheap jerseys You Will Love It!.