شصت و یکمین میتاپس

چطور کارکنان با انگیزه داشته باشیم؟
میتاپس بعدی میتاپس قبلی

اسکرول کنید

گزارش تصویری شصت و یکمین میتاپس

دکتر بهزاد ابوالعلایی

این میتاپس برای مدیرانی که با پرسنل با انگیزه و بی انگیزه کار می کنند، توصیه می شود. پرسنل با انگیزه نیاز به حفظ انگیزه و پرسنل بی انگیزه نیاز به افزایش انگیزه خود دارند. این میتاپس شما را با عوامل و راهکارهای افزایش انگیزه بصورت کاربردی آشنا می کند.

مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

دبیر کمیته علمی کنفرانس توسعه منابع انسانی (چندین دوره)

عضو هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

عضو هییت مدیره سازمان مدیریت صنعتی

قائم مقام مدیر عامل شرکت ایران خودرو در برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

Choose the best cheap jerseys at amazing prices. Always gives you the best cheap jerseys You Will Love It!.