شصت و دومین میتاپس

تورمیتاپس مشهد مقدس
میتاپس بعدی میتاپس قبلی

اسکرول کنید

گزارش تصویری شصت و دومین میتاپس

اعضای مجمع عالی مدیران میتاپس

در این میتاپس 45 مدیر از اعضای مجمع عالی مدیران میتاپس، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق همراه تور بودند.

مدیران میتاپس

Choose the best cheap jerseys at amazing prices. Always gives you the best cheap jerseys You Will Love It!.