دومین میتاپس سالانه

دومین میتاپس بزرگ سالانه تجارب مدیران
میتاپس بعدی میتاپس قبلی

اسکرول کنید

گزارش تصویری دومین میتاپس سالانه

مدیران برجسته کشور در بخش خصوصی و اساتید دانشگاه

1. بهروز فروتن؛ بنیانگذار صنایع غذایی بهروز
2. محمد حسین ادیب؛ اقتصاددان برجسته
3. محمد حسین برخوردار؛ مدیرعامل سابق سامسونگ
4. مهدی معصومی؛ مدیرعامل صنایع تخم مرغ تلاونگ
5. رضا علاء الدین؛ مالک پاساژ علاالدین
6. پرویز درگی ؛ مشاور و مدرس بازاریابی
7. مصطفی کارخانه ؛ مربی برجسته والیبال
8. حسین ناصری؛ مدیرعامل گروه بین الملل سمین، مدیر ماجراجو
9. سعیده قدس ؛بنیانگذار مؤسسه خیریه محک
10. کتایون سپهری ؛ مدیرعامل شتاب دهنده منش
11. مرجان آقاجانزاده هوشیار ؛بنیانگذار بازرگانی نگین تجارت فردوس
12. آرش خلیلی نصر؛ عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف
13. عظیم فضلی پور؛ پدر برندینگ ایران

مدیران برجسته کشور در بخش خصوصی و اساتید دانشگاه

Choose the best cheap jerseys at amazing prices. Always gives you the best cheap jerseys You Will Love It!.