بهره‌وری نیروی انسانی در کشور پایین است.

امسال، سال جنگ از نوع اقتصادی اعلام شده است، انشالله دوستان بتوانند با تلاش و ابتکارات خاص خودشان از این مراحل سخت عبور کنند.
راهکاره...

میتاپس راهکارهای توسعه صنعت ساختمان در سال 98

– یکی از راهکارهای پیشنهادی استفاده از ظرفیت‌های انجمن‌های فعال می‌باشد تا از طریق هم افزایی و ایجاد ساختار تهاتری روی پروژه‌های ن...

نقش صنایع در اقتصاد ترکیه

بخش صنعت ۱۹ درصد اشتغال ، ۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی و ۹۴ درصد صادرات ترکیه را به خود اختصاص می دهد. بزرگ ترین صنعت کشور ترکیه ، صنعت نساج...

تعدیل نیروی انسانی در بحران

شما بهترین ماشین را هم بخرید، اگر نیروی انسانی نداشته باشید که از آن ماشین استفاده کند مسلماً ماشین تان زمین می ماند.
برای من یک ابها...

نیروهای انسانی شما همان نیروهایی هستند که دیروز شما را به سود رسانده اند.

نیروهای انسانی شما همان نیروهایی هستند که دیروز شما را به سود رسانده اند؛ بنابراین برای حفظ شان باید تلاش نمود.
متأسفانه در شرایط دشو...

چگونه در بحران دچار محو شدن خاموش در کسب و کار نگردیم؟

چگونه در بحران دچار محو شدن خاموش در کسب و کار نگردیم؟
در زمان بحران مهم است که اضطراب مشتری را درک کنیم و برای آن موضع مناسبی انتخاب ک...

مدیر ایمیلی نباشید.

آیا همه روابط شما و کارمندانی که زیر دستتان کار می‌کنند به امضاهایی محدود است که پای برگه‌ها می‌زنید یا همه دستورها را از طریق یادداشت ...

مدیران خودشیفته (نارسیسم) و اثرات آنها 1

خودشيفتگي يک ويژگي فطري ـ شخصيتي و بنيادي انسان است که بسته به نوع زمينه‌هاي ژنتيک افراد، تربيت خانوادگي، شرايط رشد و شرايط اجتماعي و م...

Choose the best cheap jerseys at amazing prices. Always gives you the best cheap jerseys You Will Love It!.