چهارمین سالگرد میتاپس

مراسم جشن چهارمین سالگرد تاسیس میتاپس
میتاپس بعدی میتاپس قبلی

اسکرول کنید

گزارش تصویری چهارمین سالگرد میتاپس

با حضور مدیران برجسته، صنعتگران و بازرگانان کشور

آقای مهندس بوطاق خان بوداغی؛ ریاست افتخاری و نائب رییس محترم هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان AHK
آقای پروفسور داود فدایی؛ رئیس انجمن کارفرمایی مراکز مشاوره کارآفرینی تهران و عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر
آقای دکتر پرویز درگی؛ رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران و مدیرعامل TMBA
آقای دکتر علیرضا نبی؛ کارآفرین اجتماعی و مدیرعامل شرکت زیتون آرشیا
آقای دکتر مهدی کنعانی؛ مشاور سرمایه گذاری و مدرس دانشگته تهران

چهارمین سال فعالیت میتاپس با حضور جمعی از اعضای مجمع عالی مدیران

Choose the best cheap jerseys at amazing prices. Always gives you the best cheap jerseys You Will Love It!.