پنجاه و دومین میتاپس

میتاپس کمپ مدیران بدون موبایل
میتاپس بعدی میتاپس قبلی

اسکرول کنید

گزارش تصویری پنجاه و دومین میتاپس

مدیران سرآمد کشور (بهروز فروتن، مهدی معصومی و ... )

مدیران عامل شرکت های تولیدی و خدماتی
بهروز فروتن؛ بنیانگذار صنایع غذایی بهروز
مهدی معصومی؛ مدیرعامل شرکت تلاونگ
محمد حسن کاظمی؛ مدیرعامل صنایع تولیدی عروس
شکوه سادات هاشمی؛ مدیرعامل توره شیمی پارس
و …

مدیران عامل شرکت های تولیدی و خدماتی