هفدهمین میتاپس

چطور یک مذاکره موفق داشته باشیم؟
میتاپس بعدی میتاپس قبلی

اسکرول کنید

گزارش تصویری هفدهمین میتاپس

پرفسور کیوان کیان

 • معاون مدیر عامل موسسه فرهنگی سیاحتی دنیای جوان
 • مدیر خانه علم و خانه دانش فرهنگسرای اندیشه و ارسباران
 • مشاور حقوقی شرکت سرمایه گذاری گلنام
 • مدیر عامل موسسه اندیشه آفرینشگران نوین
 • مدرس دانشگاههای آزاد،علامه طباطبائی،تهران،علمی کاربردی
 • مدیر کاوشکده علمی کودک و نوجوان شهرداری
 • مدیر روابط عمومی کرمان موتور
 • مشاور حقوقی سازمان توریستی مهاجر باکو
 • مدرس UPM مالزی
 • مدیر شرکت Crest Inter Way مالزی(توسعه مدیریت و تکنولوژی کارآفرینی)
 • عضویت در ITIC با درجه پروفسور بین المللی با شماره:T098151106231J
 • عضویت در انجمن نخبگان لندن شعبه کوآلالامپور
 • عضویت در انجمن دانشمندان دانشگاه یوپی ام

مدیر شرکت Crest Inter Way مالزی(توسعه مدیریت و تکنولوژی کارآفرینی)

مدیر عامل موسسه اندیشه آفرینشگران نوین

مشاور حقوقی سازمان توریستی مهاجر باکو

مدیر روابط عمومی کرمان موتور

مدرس UPM مالزی

Choose the best cheap jerseys at amazing prices. Always gives you the best cheap jerseys You Will Love It!.