هفدهمین میتاپس

چطور یک مذاکره موفق داشته باشیم؟
میتاپس بعدی میتاپس قبلی

اسکرول کنید

گزارش تصویری هفدهمین میتاپس

پرفسور کیوان کیان

 • معاون مدیر عامل موسسه فرهنگی سیاحتی دنیای جوان
 • مدیر خانه علم و خانه دانش فرهنگسرای اندیشه و ارسباران
 • مشاور حقوقی شرکت سرمایه گذاری گلنام
 • مدیر عامل موسسه اندیشه آفرینشگران نوین
 • مدرس دانشگاههای آزاد،علامه طباطبائی،تهران،علمی کاربردی
 • مدیر کاوشکده علمی کودک و نوجوان شهرداری
 • مدیر روابط عمومی کرمان موتور
 • مشاور حقوقی سازمان توریستی مهاجر باکو
 • مدرس UPM مالزی
 • مدیر شرکت Crest Inter Way مالزی(توسعه مدیریت و تکنولوژی کارآفرینی)
 • عضویت در ITIC با درجه پروفسور بین المللی با شماره:T098151106231J
 • عضویت در انجمن نخبگان لندن شعبه کوآلالامپور
 • عضویت در انجمن دانشمندان دانشگاه یوپی ام

مدیر شرکت Crest Inter Way مالزی(توسعه مدیریت و تکنولوژی کارآفرینی)

مدیر عامل موسسه اندیشه آفرینشگران نوین

مشاور حقوقی سازمان توریستی مهاجر باکو

مدیر روابط عمومی کرمان موتور

مدرس UPM مالزی