هفتاد و سومین میتاپس

تور میتاپس یزد
میتاپس بعدی میتاپس قبلی

اسکرول کنید

گزارش تصویری هفتاد و سومین میتاپس

دکتر اسکندر ستوده

دکتر اسکندر ستوده از مدیران شناخته شده صنعت لاستیک کشور است که کار خود را اوایل دهه شصت در بخش آمیزه کاری کیان کرد تایر آغاز کرد. وی سپس در کیان تایر و لاستیک دنا به عنوان عضو هیأت مدیره و در بخش صنایع شیمیایی و سلولزی سازمان صنایع ملی و همچنین در معاونت اداره کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنایع مشغول به کار شد و بعد ها مدیریت عامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنـایع لاستیک را برعهده گرفت و همزمـان به کار تدریس و پژوهش در دانشگاه پرداخت.

مدیرعامل صنایع لاستیکی یزد تایر

Choose the best cheap jerseys at amazing prices. Always gives you the best cheap jerseys You Will Love It!.