سی امین میتاپس

گپ تایم مدیران
میتاپس بعدی میتاپس قبلی

اسکرول کنید

گزارش تصویری سی امین میتاپس

کلیه مدیران شرکت کننده در گپ حضور خواهند داشت.

کلیه مدیران شرکت کننده در گفتمان شرکت خواهند نمود و در زمان مقرر تجربه خود را پیرامون ” مدیریت پاداش ” ارایه می دهند.

مدیران و مشاوران کسب و کارها و منابع انسانیChoose the best cheap jerseys at amazing prices. Always gives you the best cheap jerseys You Will Love It!.