بیست و سومین میتاپس

شبکه های اجتماعی و توسعه کسب و کار
میتاپس بعدی میتاپس قبلی

اسکرول کنید

گزارش تصویری بیست و سومین میتاپس

دکتر احسان امیریان

مدیرعامل هلدینگ هوشمند تالی و خالق ابزار تحلیل شبکه های اجتماعی که از سوی شرکت مایکروسافت خریداری شده است.

مدیرعامل شرکت هوشمند تالی

عضو شورای سیاستگذاری وب سایت آی بازاریابی