نیروهای انسانی شما همان نیروهایی هستند که دیروز شما را به سود رسانده اند.

متأسفانه شرایط دشوار بین المللی که به ما تحمیل شده است، واحد های تولیدی و شرکت های خدماتی با مشکل بزرگی مواجه اند که مسأله تعدیل نیرو بوجود آمده است.
یعنی واحدهای تولیدی مواد اولیه ندارند، یا پول ندارند مواد اولیه خریداری کنند، یا پول دارند ارز کافی به آنها تخصیص داده نمی شود و یا پول دارند مواد اولیه هم دارند و می توانند محصول هم تولید کنند مثل من به علت اینکه خودرو ساز تولیدش نصف شده است من هم اگر تولید کنم از من نمی خرند.

در این صورت مشکلی که بوجود می آید برای مثال واحد بنده با 530 نیرو تولیدش یک دوم شده است.
– یکی از راه های خروج از این وضعیت این است که درصدی از حقوق را کاهش دهند. به این صورت که از رده های بالا بیشتر و از رده های پایین کمتر. ولی ما چون در شرایط تورمی هستیم اصلاً امکان انجامش را نداریم از طرفی تورم داریم از طرف دیگر رکود 45 درصدی که قدرت خرید کارکنان مخصوصاً رده پایین را کم می کند.

– راه دیگر این است که مقداری از اضافه کاری ها کاهش پیدا کند.

– راه دیگر این است که ساعت کاری را کاهش دهیم برای مثال خود ما ساعت کاری را ۴روز در هفته کرده ایم. البته مجبور شدیم 80 نفر از 530 نفر را که سابقه کاری کمتری داشته اند و می توانستند از بیمه استفاده کنند با رضایت خودشان منزل بفرستیم.

– راه دیگر این است که در این شرایط که تحریم هستیم و بسیاری از کالا های وارداتی وارد نمی شود روی بازارهای جدیدی که شکل می گیرد، کار کنیم. برای من با 47 سال سابقه کار اخراج نیرو سخت ترین کار بوده است و این کمترین موردی بوده که انجام داده ام شما برای اینکه نیرویتان را تعدیل نکنید حتی در زمانی که همه چی خوب است باید تلاش کنید بهترین استخدام را انجام دهید. حتی شده با 30 نفر مصاحبه کنید سوابق قبلیشان را پیگیری کنید و بعد یک نفر که مطابق مشخصات فرهنگ کاری شما است را انتخاب کنید و مدیری باشید که با پرسنل تان ارتباط خوب برقرار می کند. یعنی هوش عاطفی داشته باشید.

مدیر خوب کسی است که با روحیه های مختلف کارکنان و فرهنگ هایشان که بنا به تحصیلات و شرایط محیطی متفاوت است بتوانند ارتباط خوب بگیرد.

آمریکا در بحران جنگ جهانی دوم با آن وضعیت فقر برای مثال جنرال موتور تولیدشان به 30 درصد رسید آن واحد چند صدهزاری. منتهی چون قبلاً سود خوبی داشتند توانستند نیرو هایشان را نگهداری کنند و زمانی که آمریکا درگیر جنگ شد و تولید به شدت پایین آمد تولید را به سمت تجهیزات جنگی برد.
الان هم بازارهای جدید هست، صادرات هست، در نتیجه اگر شرکت سود قبلی خوبی داشته است تحمل کند و اخراج آخرین راهش باشد. نیروهای انسانی شما همان نیروهایی هستند که دیروز شما را به سود رسانده اند بنابراین برای حفظ شان باید تلاش نمود.

منبع: هشتاد و هشتمین میتاپس؛ چالش ها و استراتژی های مدیریت منابع انسانی در دوران رکود و بحران اقتصادی
مهندس یزدان حیدری؛ هیأت مدیره صنایع لاستیکی پارمیدا و عضو مجمع عالی مدیران میتاپسChoose the best cheap jerseys at amazing prices. Always gives you the best cheap jerseys You Will Love It!.