تعدیل نیروی انسانی در بحران

شما بهترین ماشین را هم بخرید، اگر نیروی انسانی نداشته باشید که از آن ماشین استفاده کند مسلماً ماشین تان زمین می ماند.

برای من یک ابهامی وجود دارد که آیا دلیل اینکه ما می خواهیم تعدیل نیروی انسانی بکنیم این است که کسب و کارمان به نقطه نهایی رسیده و دیگر نمی توانیم آن را ادامه دهیم و یا اینکه نه، شرایط اقتصادی خوبی نیست؟
اگر حالت اول باشد سازمان باید تغییر ساختار بدهد و روی کسب وکار جدید فکر کند و اگر حالت دوم باشد بستگی دارد به نوع صنعت.
در همه صنایع نیروی انسانی سرمایه است ولی در بعضی از صنایع نیروی انسانی خیلی خیلی سرمایه است. یعنی آنقدر صنعت تخصصی است که اگر شما نیروی انسانی را تعدیل کنید بعدها نمی توانید نیروی جدید را بکار بگیرید و به آن نقطه که مدنظر شماست برسانید و اگر بتوانید برای شما هزینه بسیاری خواهد داشت.

من اعتقاد دارم در این شرایط تعدیل نیرو انسانی آخرین نقطه است که ما باید به آن فکر کنیم و باید ببینیم چگونه می توانیم از شرایط بحران عبور کنیم.

یکی از راه ها این است که نیروی انسانی مان را آموزش دهیم و تنوع شغلی (job variation) بوجود بیاوریم تا نیروی انسای مان بجز یک شغل تسلط بر چند شغل داشته باشد، تا از این طریق بتوانیم در نقاط مختلف حرکتش دهیم. باید تلاش کنیم تا به طرق مختلف تا آنجایی که امکان دارد نیروی انسانی را حفظ کنیم. تمرکز بر نقاط قوت شرکت و نیروی انسانی می تواند راه گشا باشد.

نظر بنده این است که در واحدهای تولیدی باید به بهره وری توجه کرد. افراد بهره وری را در ایران اشتباه متوجه شده اند، فکر می کنند که بهره وری یعنی بازدهی، بهره وری یک تفکر است؛ یک نگرش است؛ نگرشی متفاوت با آنچه که هست.
در بهره وری عوامل موثری دخیلند که برخی از آن عوامل: آموزش نیروی انسانی، توجه به اصلاح واحد تحقیق و توسعه، اتوماسیون و بکارگیری عوامل مهندسی صنایع در واحد است. یعنی ما می توانیم با بکار گیری درست عوامل بهره وری، در این شرایط واحد ها را از این وضعیت نجات دهیم.

من اعتقاد دارم گران شدن ارز نمی تواند یک واحدی را به بن بست برساند. شما می توانید صادرات محور شوید الان زمانی است که صادرات محوری یک اصل باید شود. باید به عنوان یک فاکتور مهم به آن نگاه کنیم و یک راهی برای نجات واحد در نظر بگیریم.

نیروی انسانی سرمایه همه واحد هاست. شما بهترین ماشین را هم بخرید اگر نیروی انسانی نداشته باشید که از آن ماشین استفاده کند مسلماً ماشین تان زمین می ماند. بنابراین به نیروی انسانی به چشم یک سرمایه نگاه کنید.

منبع: هشتاد و هشتمین میتاپس؛ چالش ها و استراتژی های مدیریت منابع انسانی در دوران رکود و بحران اقتصادی
اسکندر ستوده؛ مدیرعامل شرکت صنایع لاستیکی یزد تایر و عضو مجمع عالی مدیران میتاپسChoose the best cheap jerseys at amazing prices. Always gives you the best cheap jerseys You Will Love It!.